Om Nr.dk

Brug af webstedet.

Du forstår, at med undtagelse af oplysninger, produkter eller tjenester, som klart er identificeret som værende leveret af Nr.dk, så styrer, kontrollerer eller godkender Nr.dk ikke alle oplysninger, produkter eller tjenester på Internettet på nogen måde. Bortset fra Nr.dk-identificerede information, produkter eller tjenester, alle oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes gennem webstedet eller på internettet generelt er tilbudt af tredjemand, som ikke er tilknyttet Nr.dk.

Du forstår også, at Nr.dk ikke kan garantere, at filer der downloades igennem hjemmesiden via EKSTERNE links - så som postnummerfilen og lignende, vil være fri for infektion eller virus, orme, trojanske heste eller anden kode, der er åbenbart forurenende eller har ødelæggende egenskaber.
Du er ansvarlig for gennemførelsen af tilstrækkelige procedurer og kontrol for at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af data-input og output, og for at opretholde et middel til ekstern til hjemmesiden til genopbygning af tabte data.

DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET og Internettet. Nr.dk BESTEMMER INDHOLDET PÅ SITET og relaterede oplysninger "SOM DET ER" OG GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, REPRÆSENTATIONER eller påtegninger, FØLGESKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER KRÆNKELSE ELLER STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL forkyndelsen, forudsat en vare INFORMATION ELLER SERVICE GENNEM TJENESTEN eller på internettet generelt og Nr.dk ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER ELLER SKADE, som enten skyldes direkte eller indirekte FØLGER af en sådan handel. Det er udelukkende Deres ansvar at vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og nytten af alle holdninger, rådgivning, tjenester, varer og andre oplysninger, GENNEM TJENESTEN eller på internettet generelt. Nr.dk GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET.

DU FORSTÅR endvidere, at på grund af THE PURE nNATURE af internettet INDEHOLDER uredigeret materiale HVORAF NOGLE seksuelt eksplicit eller kan være stødende for DIG. DIN adgang til sådanne materialer sker på egen risiko. Nr.dk har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for sådant materiale.

ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER hæfter Nr.dk  for:
(1) alle HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER INFORMATION, OG LIGNENDE) SOM FØLGE AF DEN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE SERVICE, ELLER OPLYSNINGER ELLER TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED TJENESTEN, eller downloades fra Tjenesten eller en FORSINKELSE AF DISSE OPLYSNINGER ELLER SERVICE. SELVOM Nr.dk eller dennes repræsentanter er blevet UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER
(2) Alle krav TILSKRIVES fejl, udeladelser eller andre unøjagtigheder i SERVICE OG / ELLER MATERIALER ELLER OPLYSNINGER downloades gennem tjenesten.

Nr.dk kontrolerer intet som helst indhold på noget andet websted, som du kan få adgang til via Nr.dk, eller som har link til denne hjemmeside. Når du besøger et ikke - Nr.dk websted, må du forstå, at det er uafhængigt af Nr.dk.  Derudover er et link til et Nr.dk websted ikke ensbetydende med, at Nr.dk godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af et sådant websted.

Erstatning:


Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Nr.dk, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licenshavere, leverandører og enhver tredjepart informationsudbydere til Tjenesten, og imod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, følge af enhver overtrædelse af denne aftale (herunder uagtsom eller ulovlig adfærd) af dig eller nogen anden persons adgang til Tjenesten.

Tredjemands rettigheder:

Bestemmelserne i stk 2 (Brug af Tjenesten), og 3 (erstatning) er til gavn for Nr.dk og dens embedsmænd, direktører, medarbejdere, agenter, licenshavere, leverandører, og enhver tredjepart informationsudbydere til Tjenesten. Hver af disse personer eller enheder skal have ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser er direkte imod dig på egne vegne.

Term; Opsigelse:

Denne aftale kan ændres uden varsel til enhver tid uanset årsag. Bestemmelserne i læst under "Varemærker",  og her på siden 2 (Brug af Tjenesten), 3 (erstatning), 4 (tredje parts rettigheder) og 6 (Diverse) er fortsat eventuel opsigelse af denne aftale.


Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.